Forxiga

Over Forxiga®

  • Forxiga® (dapagliflozine) is een medicijn dat voorgeschreven wordt bij diabetes mellitus type 2.
  • Op deze site vindt u praktische informatie en tips omtrent uw aandoening en het medicijn.
  • Het doel van deze site is het bevorderen van een optimaal behandelresultaat.

Het EU-nummer staat op de zijkant van de verpakking van Forxiga. Het EU-nummer bestaat uit de letters EU en een aantal cijfers (bijv. EU/1/23/456/789).